Kanvasse, (eng. canvass), inden for politologi hverve stemmer ved personlig henvendelse til vælgerne.