Kanvasse, (eng. canvass), inden for handel hverve kunder ved personlig henvendelse til potentielle emner.