Kantskivelav, Lecanora, lavslægt med ca. 50 arter i Danmark. Kantskivelav danner skorpeformet løv på især sten og bark. Frugtlegemet er omgivet af en kant, der rummer alger og har farve som løvet. Bykantskivelav, Lecanora conizaeoides, er pga. sin store tolerance over for luftforurening blevet en dominerende art på bark i danske byer og i store dele af den industrialiserede verden.