Kantor, (af lat. cantor 'sanger'), den, der leder musikken ved gudstjenesten, dvs. solosangeren i synagogen og korlederen såvel ved den katolske messe og tidebøn, hvor han som regel istemmer de solistiske sangafsnit, som ved den evangelisk-lutherske gudstjeneste. I katolsk, liturgisk sammenhæng anses kantorens rolle for at være vigtigere end organistens. Se også kirkefunktionær.