Kanter, (eng. canter, kortform af Canterbury pace), let galop.