Kanonstøbning, fremstilling af forladekanoner af bronze og jern, der oprindelig blev støbt over en kerne og derefter udboret til ønsket kaliber, men fra 1700-t. blev de støbt massive. Derved undgik man i nogen grad luftblærer og andre støbefejl, der svækkede kanonen, men udboringen af løbet blev omstændeligere. Se også kanon.