Kanonisser, kvinder, som i middelalderens kirke levede et kanonisk liv i et kloster eller en stiftelse. En del af kanonissernes stiftelser omdannedes ved Reformationen til forsørgelsesanstalter for adelige jomfruer.