Kanelbusk, Calycanthus, løvfældende buske hjemmehørende i Nordamerika. Barken, der har været brugt som kanelerstatning, lugter ligesom de tætfyldte og brunlige blomster mere eller mindre af kanel.