Kandidatstipendium, (lat. kandidat + stipendium), stipendium, der kan tildeles yngre kandidater, så de kan udføre videnskabeligt arbejde ved en højere læreanstalt; sammenlign med ph.d..