Kandidatstipendiat, (lat. kandidat + stipendiat), yngre kandidat, der har et tidsbegrænset stipendium (oftest 2-3 år) til videnskabeligt arbejde.