Kande, gammelt dansk rummål, som fra middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907 blev anvendt til afregning af flydende handelsvarer. Siden 1683 var 1 kande lig med 2 potter svarende til ca. 1,932 l.