Kancelliråd, dansk titel, der gav rang i 6. eller 7. rangklasse. Kancellirådstitlen anvendtes efter enevældens indførelse 1660-61 som benævnelse for medlemmerne af Kancellikollegiet. Senere blev titlen tildelt personer såvel i som uden for statstjenesten. Tildelingen af titlen ophørte i anden halvdel af 1800-t. I Sverige er kancelliråd en tjenestemandstitel i regeringskancelliet.