Kancellilaud, (lat. kancelli + laud), historisk hovedkarakter ved juridisk embedseksamen hvis enkeltkarakterer alle er laud.