Kancellere, (se kancelli), udstrege; overstrege; tilbagekalde; ophæve.