Kanal, frekvensområde for elektromagnetisk stråling specielt i forbindelse med fjernsynstransmission.