Kampylotrop, (gr. kampylos krum + -trop), inden for botanik med krumme hinder og kerne.