Kampagne, fremstød af reklamemæssig, militær eller anden art mhp. at opnå et bestemt resultat.