Kammerjunker, (2. led junker), hofembede med rang efter kammerherre, indført i Danmark i 1500-t. under Frederik 2. Titlen tildeltes navnlig yngre hofpersoner og ministerielle embedsmænd; siden 1947 er den ikke blevet givet.