Kammerherre, et ved de fleste hoffer fornemt embede, i Danmark indført i enevældens tid under Frederik 3. og da anvendt som titulatur for kongens nærmeste hoffunktionærer. Endnu i dag udnævnes de øverste hoffunktionærer i aktiv tjeneste til kammerherrer; desuden er betegnelsen blevet en ærestitel, som især tildeles afgåede højere statstjenestemænd og hofjægermestre og kun er forbundet med hoftjeneste ved mere specielle lejligheder, navnlig ambassadørmodtagelser og større festligheder i kongehuset. I almindelighed bærer kammerherrer rød uniform med forgyldt nøgle på højre frakkeskøde. I løbet af dronning Margrethe 2.s første 25 år som regent udnævntes 91 personer til kammerherre.