kammeradvokat

Kammeradvokat, siden 2015 et dansk advokatfirma, der efter anmodning repræsenterer den danske stat i civile retssager og yder juridisk rådgivning til statslige myndigheder, bl.a. i form af responsa. 1936-2014 blev hvervet som kammeradvokat tildelt en privatpraktiserende advokat og ikke som i dag et advokatfirma.

Kammeradvokaturen oprettedes i 1684, da det blev bestemt, at kammeradvokaten, "Vores Advokat", for Kammerretten skulle føre sager mod kongelige embedsmænd, der var ansvarlige for opkrævning af kongens, dvs. statens, indkomster, fx toldafgifter og skatter, og som mistænktes for uregelmæssigheder i embedsførelsen. Disse sager kaldtes kammersager og omfattede også andre sager med relation til statsindtægterne.

Kammeradvokaten var oprindelig først og fremmest en offentlig anklager, der var underordnet Rentekammeret. Han modtog et fast årshonorar fra staten og blev herudover honoreret for hver sag, han førte. Fra begyndelsen af 1700-t. blev stillingen som kammeradvokat beklædt af prokuratorer ved Højesteret, de senere højesteretsadvokater.

Omkring år 1800 skiftede kammeradvokatens sagsområde langsomt karakter, idet han i stigende omfang fik overdraget at føre statskassens civile sager, og ved forordning af 8.7.1840 blev den oprindelige funktion som offentlig anklager afskaffet. Kammeradvokatens funktioner udvidedes lidt i 1700-t. og ellers i 1800-t. med afgivelse af responsa, dvs. betænkninger, efter anmodning fra vedkommende statsmyndighed.

I 1935 blev kammeradvokatembedet nedlagt, og hvervet som kammeradvokat blev fra 1936 bestridt af en privatpraktiserende advokat, der ikke stod i et egentligt tjenesteforhold til staten, men efter anmodning rådgav i eller førte sager for stort set alle statsmyndigheder uanset deres beskaffenhed. I 2014 blev kammeradvokatordningen revideret, og den nye ordning med virkning fra 2015 medførte, at hvervet som kammeradvokat ikke længere er tildelt en advokat, men et advokatfirma (Advokatfirmaet Poul Schmith).

Kammeradvokater 1936-2014
Højesteretssagfører Arne Kemp 1936-53
Højesteretssagfører H.O. Hansen 1953-65
Højesteretssagfører Poul Schmith 1965-82
Landsretssagfører Ole Fentz 1982-92
Advokat (H) M. Gregers Larsen 1992-2004
Advokat (H) Karsten Hagel-Sørensen 2004-14

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig