Kami, på japansk det uoversættelige ord for 'det hellige' eller det numinøse; kan betyde gud, men dækker også fænomener i naturen som hellige træer, bjerge og vandfald, alt hvad der indgyder ærefrygt. Endvidere var Japans kejser "levende kami", mens andre mennesker først bliver kami efter deres død. Kami er skyggeagtige størrelser uden moral, som kan tage bolig i mennesker og kultiske genstande, specielt i shintai 'gudens krop', der æres som manifestation af guddommen i shintohelligdomme.