Kamhuse er rækkehuse, hvor hvert hus har en vinkelfløj.