Kameralvidenskab, (se kameral), jura, økonomi praktisk og teoretisk indsigt i en stats indre styre.