Kamæleontisk, (se kamæleon), som ændrer mening el. adfærd alt efter omgivelserne.