Kalorius, (måske omdannelse af navnet Karol(i)us), spøgefuldt fyr; krabat.