Kalomel, (gr. kalos skøn + melas sort), gammelt navn for kviksølv.