Kalokagati, (gr. kalos kai agatos skøn og god), indbegrebet af legemlige og sjælelige fortrin; det græske dannelsesideal.