Kalkulere, (fr. calculer, af lat. calculare regne, beregne), beregne; gøre overslag; anslå.