Kalkulatorisk, (se kalkulere), anslået; beregnet som overslag.