Kalkoxylografi, (gr. kalko- + xylo- + -grafi), en kombinering af kobberstik og træsnit.