Kalkografi, (gr. kalko- + -grafi), metode til mikroskopisk undersøgelse af malm.