Kalk-alkalin magmaserie, (2. led alkalin, se alkalinitet), den association af magmabjergarter, der er knyttet til de pladegrænser, der betegnes subduktionszoner. Vigtige vulkanske bjergarter er andesit og dacit, den vigtigste plutoniske bjergart er granodiorit. Se bjergarter.