Kalivandglas, forbindelser af kaliumhydroxid og kiselsyre. Se silicium (forbindelser).