Kalisalpeter, almindeligt brugt navn for kaliumnitrat, KNO3. Se kalium (forbindelser).