Kalihydrat, ældre betegnelse for kaliumhydroxid, KOH. Se kalium (forbindelser).