Kali er en ældre betegnelse, der brugtes om både kalium og kaliumsalte.