Kalfatre, tætte et skib med tovværk og beg. Se kalfatring.