Kaldelse, religiøs begrundelse for menneskers tro eller omvendelse; bruges i forlængelse heraf tillige om kaldelse til et embede eller et arbejde. I den protestantiske lære om frelsesorden er den guddommelige kaldelse det første trin, fulgt af bl.a. tro, omvendelse og genfødelse. Man taler også om et ydre kald, der legitimerer indsatsen som ikke-selvbestaltet og betoner lydigheden over for kaldet. Kaldelsen kan udgå direkte fra Gud eller indirekte fra Gud via mennesker.