Kaldæiske orakler, en samling dunkle orakelvers fra 100-t. e.Kr., tillagt guddomme fra Kaldæa. De er udtryk for senantikkens platonisk inspirerede mystik. I den sene nyplatonisme fik de kaldæiske orakler status som en "hellig" bog — i konkurrence med de kristnes hellige skrifter.