Kalabalik, (tyrk. 'tumult, virvar'), i Tyrkiets historie kendt som Kalabaliken ved Bender, en tumultagtig episode i 1713 under svenskekongen Karl 12.s ophold i Tyrkiet efter nederlaget ved Poltava. Se Bendery.