Kakofemisme, (af gr. kako- + feme tale, ord), brug af nedsættende benævnelse for gode ting (som fx når et barn kaldes en trold); det modsatte af eufemisme.