Kafirer, (plur. af kafir), betegnelse specielt brugt om ikke-muslimske stammefolk i det østlige Hindu Kush-område, det tidligere Kafiristan, 'de vantros land' (pers. -stan 'land'). Kafirerne omfatter nu kalashafolket (kalash-kafirer) i Chitral, Pakistan og tidligere i særdeleshed de i 1890'erne tvangs-islamiserede nuristanere i Afghanistan. Forskere nærede tidligere stor interesse for kafirerne pga. en lokal og litterær indisk tradition om, at de nedstammede fra Alexander den Stores makedonske soldater, hvad der ikke kan bevises og er lidet sandsynligt. Etnografisk udforskning og indsamling blandt kafirerne har været et vigtigt led i de danske centralasiatiske ekspeditioner.