Kafir, kafirhirse, andet navn for Sorghum caffrorum, der er en af de plantearter, som benævnes durra.