Kabliau, handelsnavn for stor torsk, evt. udskåret vesterhavstorsk.