Kabinetssekretær, den af monarken, dvs. kongen eller dronningen, personligt udnævnte leder af det kongelige kabinetssekretariat. Kabinetssekretæren, der er monarkens privatsekretær og rådgiver vedrørende statsretlige forhold, bistår monarken i varetagelsen af funktionen som statsoverhoved. Foruden i forbindelse med regeringsdannelser drejer det sig især om forberedelse af statsråd og forelæggelse af sager vedrørende lovgivning uden for statsrådet; desuden om forelæggelse af sager, der i øvrigt fordrer kongelig resolution, bl.a. udnævnelser og afskedigelser af embedsmænd samt benådninger, samt forelæggelse af henvendelser om monarkens officielle tilstedeværelse, herunder i forbindelse med statsbesøg, og om protektioner; endelig bistand ved udarbejdelsen af officielle taler samt forelæggelse af ordenssekretærens indstillinger om kongelige nådesbevisninger.