Kabellængde, længdemål inden for søfart. Kabellængde var tidligere den almindeligt brugte længde på kabeltove, dvs. svære kabelslåede ankertove, der var ca. 100 favne, dvs. knap 200 m, lange; siden 1907 defineret som 1/10 sømil, der svarer til 185,2 m.