Kabbalisme, (se kabbala), tal- og bogstavmystik, som dyrkedes af kabbalisterne.