KWh, kilowatt-time, enhed for elektrisk energi lig 1000 W anvendt i 1 time 1 kWh = 3,6 MJ. Enheden benyttes bl.a. ved afregning af elforbrug; måling af elforbruget sker med en elmåler.