Køling, konserveringsmetode, hvor levnedsmidler lagres mellem som regel −1 °C og +5 °C. Herved forsinkes kvalitetsødelæggelsen, især hæmmes vækst af mikroorganismer. Mange levnedsmidler holder sig bedst ved ca. 0 °C; visse frugter og grøntsager bør dog ikke lagres koldere end 8-12 °C. Køling er den mildeste konserveringsmetode. For de fleste kølevarer er holdbarheden kun nogle få dage eller uger. Se også dybfrost, frysning og levnedsmiddelkonservering.