købstad - købstadslovgivning

Artikelstart

Købstad - købstadslovgivning, En købstad udgjorde oprindeligt et særligt retsområde med egen lovgivning, som bestod af en birkeret, en stadsret samt vedtægter.

Birkeretten, hvoraf de ældste i Danmark er fra 1100-t., gav indbyggerne i et birk, dvs. et retsområde med en by, ret til at have egen domstol og ret til ikke at blive stævnet for en domstol uden for birket.

Stadsretten, hvoraf de ældste er fra 1200-t., fx Slesvig ca. 1200-43, Tønder 1243, København 1254 og 1294 og Ribe 1269, blev givet af byherren, som oftest kongen, men det kunne også være ærkebispen eller en abbed eller abbedisse. Stadsretten regulerede de aktiviteter, der foregik inden for bygrænsen og var særegne for købstaden, dvs. handel og håndværk. Den indeholdt også bestemmelser vedrørende skatter, afgifter og tjenesteydelser til byen og byherren og regler vedrørende domstolenes jurisdiktion og procesgang samt særregler for arv af fast ejendom i byen. Lovgivning vedrørende arv og ejendom i øvrigt samt forbrydelse og straf fandtes i landskabslovene.

Vedtægterne, hvoraf de ældste er fra 1300-t., blev udstedt af byrådet og indeholdt regler for torve- og markedshandel, mål og vægt og for fremstilling af varer, især fødevarer som brød og øl.

Lovgivningen gjaldt kun for den enkelte købstad, men var som oftest kopieret efter lovgivningen i en større by i retsområdet; fx blev Slesvigs ældste stadsret anvendt i flere sønder- og nørrejyske byer i 1200- og 1300-t. Omfanget af lovgivning for den enkelte købstad afhang af dens behov for retlig regulering. En købstad kunne løbende supplere sin lovgivning ved at bede byherren om en eller flere tillægsregler til stadsretten eller ved selv at udfærdige vedtægter. I senmiddelalderen og i reformationstiden dannede Københavns omfattende stadsret af 1443 forlæg for andre byers stadsretter, mens Christian 2.s forsøg på i 1522 at gennemføre en fælles stadsret for hele riget, som man havde det i Norge fra 1276 og i Sverige fra 1350, mislykkedes. Først med Christian 5.s Danske Lov af 1683 blev der indført samme retsregler for alle købstæder, dog ikke som en særlig købstadslovgivning, men som en del af landets almene lovgivning.

Se også lokalforvaltning før 1970 og lybsk ret.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig